Bán dẫn thông số kỹ thuật

MICRO-POWER DATASHEET

PartNoNhà sản xuấtMô tả
MP7511DISMicro-PowerCMOS quad SPDT analog switch
MP7510DISMicro-PowerCMOS quad SPDT analog switch
MP7512DIKMicro-PowerCMOS dual SPDT analog switch
MP7511DIKMicro-PowerCMOS quad SPDT analog switch
MP7511DIJMicro-PowerCMOS quad SPDT analog switch
MP7512DITMicro-PowerCMOS dual SPDT analog switch
MP7510DITMicro-PowerCMOS quad SPDT analog switch
MP7512DIJMicro-PowerCMOS dual SPDT analog switch
MP7510DIKMicro-PowerCMOS quad SPDT analog switch
MP7512DISMicro-PowerCMOS dual SPDT analog switch
MP7510DIJMicro-PowerCMOS quad SPDT analog switch
MP7511DITMicro-PowerCMOS quad SPDT analog switch

1