Bán dẫn thông số kỹ thuật

MAX2324EUP ứNG DụNG,MạCH,CHứC NăNG

MAX2324EUP Datasheet PDF

Nhà sản xuấtBao bìMô tảPDFNhiệt độ
Maxim Integrated Products Adjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer MAX2324EUP PDF
Min°C | Tối đa°C