Bán dẫn thông số kỹ thuật

MAX2324 ứNG DụNG,MạCH,CHứC NăNG

MAX2324 Datasheet PDF

Nhà sản xuấtBao bìMô tảPDFNhiệt độ
Maxim Integrated Products Adjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer MAX2324 PDF
Min°C | Tối đa°C