Bán dẫn thông số kỹ thuật

MAX2320 ứNG DụNG,MạCH,CHứC NăNG

MAX2320 Datasheet PDF

Nhà sản xuấtBao bìMô tảPDFNhiệt độ
Maxim Integrated Products Adjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer MAX2320 PDF
Min°C | Tối đa°C