Bán dẫn thông số kỹ thuật

RH5RI253B-T2 ứNG DụNG,MạCH,CHứC NăNG

RH5RI253B-T2 Datasheet PDF

Nhà sản xuấtBao bìMô tảPDFNhiệt độ
RicohSOT-89VFM step-up DC/DC converter. Output voltage 2.5V. Internal Tr./External Tr. (selectively available)(oscillator frequency 100kHz, with chip enable function) Taping type T2 RH5RI253B-T2 PDF
Min°C | Tối đa°C

  • RH5RI253B
    Analog IC
  • Ricoh RH5RI253B-T1
    VFM step-up DC/DC converter. Output voltage 2.5V. Internal Tr./External Tr. (selectively available)(oscillator frequency 100kHz, with chip enable function) Taping type T1
  • Ricoh RH5RI253B-T2
    VFM step-up DC/DC converter. Output voltage 2.5V. Internal Tr./External Tr. (selectively available)(oscillator frequency 100kHz, with chip enable function) Taping type T2