Bán dẫn thông số kỹ thuật

OTC6030 ứNG DụNG,MạCH,CHứC NăNG

OTC6030 Datasheet PDF

Nhà sản xuấtBao bìMô tảPDFNhiệt độ
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 350V V(BR)CEO | 20A I(C) | CHIP Min°C | Tối đa°C

  • OTC6030
    TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 350V V(BR)CEO | 20A I(C) | CHIP
  • Optek Technology OTC6050
    (OTCxxxx) Power Darlington
  • OTC6530
    TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 130V V(BR)CEO | 20A I(C) | CHIP