Bán dẫn thông số kỹ thuật

5962GTBD01VYA ứNG DụNG,MạCH,CHứC NăNG

5962GTBD01VYA Datasheet PDF

Nhà sản xuấtBao bìMô tảPDFNhiệt độ
UTMCFlatPackLow voltage quad receiver with integrated termination resistor SMD. Class V. Lead finish hot solder dipped. Total dose 5E5 rad(Si). 5962GTBD01VYA PDF
Min°C | Tối đa°C

 • UTMC 5962GTBD01QYA
  Low voltage quad receiver with integrated termination resistor SMD. Class Q. Lead finish hot solder dipped. Total dose 5E5 rad(Si).
 • UTMC 5962GTBD01QYC
  Low voltage quad receiver with integrated termination resistor SMD. Class Q. Lead finish gold. Total dose 5E5 rad(Si).
 • UTMC 5962GTBD01QYX
  Low voltage quad receiver with integrated termination resistor SMD. Class Q. Lead finish factory option. Total dose 5E5 rad(Si).
 • UTMC 5962GTBD01VYA
  Low voltage quad receiver with integrated termination resistor SMD. Class V. Lead finish hot solder dipped. Total dose 5E5 rad(Si).