Bán dẫn thông số kỹ thuật

MEMT DATASHEET

PartNoNhà sản xuấtMô tả
SMBR540MEMT40 V, Schottky die
SMBR340MEMT40 V, Schottky die
MBR1100SMEMT100 V, Schottky die
SMBR1640MEMT40 V, Schottky die
SMBR360MEMT60 V, Schottky die
SMBR8100MEMT100 V, Schottky die
SMBR560MEMT60 V, Schottky die
SMBR1060MEMT60 V, Schottky die
SMBR860MEMT60 V, Schottky die
SMBR10100MEMT100 V, Schottky die
SB140TMEMT40 V, Schottky die
SMBR1660MEMT60 V, Schottky die
SMBR1040MEMT40 V, Schottky die

1