Bán dẫn thông số kỹ thuật

PS9030GD ứNG DụNG,MạCH,CHứC NăNG

PS9030GD Datasheet PDF

Nhà sản xuấtBao bìMô tảPDFNhiệt độ
Sensortechnics GmbHOEM silicon stainless steel pressure sensor Min°C | Tối đa°C