Bán dẫn thông số kỹ thuật

EQVP-HC52B-35.328000 ứNG DụNG,MạCH,CHứC NăNG

EQVP-HC52B-35.328000 Datasheet PDF

Nhà sản xuấtBao bìMô tảPDFNhiệt độ
EUROQUARTZHCMOS 5x3.2mm 2.5V VCXO EQVP-HC52B-35.328000 PDF
Min°C | Tối đa°C