Bán dẫn thông số kỹ thuật

CAT93C8614KA-25TE13 ứNG DụNG,MạCH,CHứC NăNG

CAT93C8614KA-25TE13 Datasheet PDF

Nhà sản xuấtBao bìMô tảPDFNhiệt độ
CatalystSOIC16K 2.55-2.7V Supervisory circuit with microwire serial CMOS EEPROM, precision reset controller and watchdog timer CAT93C8614KA-25TE13 PDF
Min°C | Tối đa°C

 • Catalyst CAT93C8614KA-25TE13
  16K 2.55-2.7V Supervisory circuit with microwire serial CMOS EEPROM, precision reset controller and watchdog timer
 • Catalyst CAT93C8614KA-28TE13
  16K 2.85-3.0V Supervisory circuit with microwire serial CMOS EEPROM, precision reset controller and watchdog timer
 • Catalyst CAT93C8614KA-30TE13
  16K 3.0-3.15V Supervisory circuit with microwire serial CMOS EEPROM, precision reset controller and watchdog timer
 • Catalyst CAT93C8614KA-42TE13
  16K 4.25-4.5V Supervisory circuits with microwire serial CMOS EEPROM, precision reset controller and watchdog timer
 • Catalyst CAT93C8614KA-45TE13
  16K 4.5-4.75V Supervisory circuits with microwire serial CMOS EEPROM, precision reset controller and watchdog timer