Bán dẫn thông số kỹ thuật

BL-HKB37A ứNG DụNG,MạCH,CHứC NăNG

BL-HKB37A Datasheet PDF

Nhà sản xuấtBao bìMô tảPDFNhiệt độ
YellowStoneUltra yellow, 30 mA, ultra chip LED lamp BL-HKB37A PDF
Min°C | Tối đa°C