Bán dẫn thông số kỹ thuật

24LC04B ứNG DụNG,MạCH,CHứC NăNG

24LC04B Datasheet PDF

Nhà sản xuấtBao bìMô tảPDFNhiệt độ
Microchip 4K/8K 2.5V Serial EEPROMs 24LC04B PDF
Min°C | Tối đa°C