Bán dẫn thông số kỹ thuật

WI20C22GK1U2 ứNG DụNG,MạCH,CHứC NăNG

WI20C22GK1U2 Datasheet PDF

Nhà sản xuấtBao bìMô tảPDFNhiệt độ
WIRE WOUND INDUCTORS WI20C22GK1U2 PDF
Min°C | Tối đa°C