Bán dẫn thông số kỹ thuật

TIBPAL20L8-20MWB ứNG DụNG,MạCH,CHứC NăNG

TIBPAL20L8-20MWB Datasheet PDF

Nhà sản xuấtBao bìMô tảPDFNhiệt độ
TIHIGH-PERFORMANCE IMPACT(TM) PAL(R) CIRCUITSTIBPAL20L8-20MWB PDF
Min°C | Tối đa°C