Bán dẫn thông số kỹ thuật

PS-239 ứNG DụNG,MạCH,CHứC NăNG

PS-239 Datasheet PDF

Nhà sản xuấtBao bìMô tảPDFNhiệt độ
CLARE[Clare, Inc.] MICROWAVE NOISE TUBES NOISE SOURCES PS-239 PDF
Min°C | Tối đa°C