Bán dẫn thông số kỹ thuật

MAX232AC ứNG DụNG,MạCH,CHứC NăNG

MAX232AC Datasheet PDF

Nhà sản xuấtBao bìMô tảPDFNhiệt độ
Maxim Integrated Products +5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers MAX232AC PDF
Min°C | Tối đa°C