Bán dẫn thông số kỹ thuật

MAX2325EGI ứNG DụNG,MạCH,CHứC NăNG

MAX2325EGI Datasheet PDF

Nhà sản xuấtBao bìMô tảPDFNhiệt độ
Maxim Integrated Products Triple/Dual-Mode CDMA LNA/Mixers MAX2325EGI PDF
Min°C | Tối đa°C