Bán dẫn thông số kỹ thuật

MAX230 ứNG DụNG,MạCH,CHứC NăNG

MAX230 Datasheet PDF

Nhà sản xuấtBao bìMô tảPDFNhiệt độ
Maxim Integrated Products 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers MAX230 PDF
Min°C | Tối đa°C