Bán dẫn thông số kỹ thuật

MAX20-120.0CA ứNG DụNG,MạCH,CHứC NăNG

MAX20-120.0CA Datasheet PDF

Nhà sản xuấtBao bìMô tảPDFNhiệt độ
MDE-Semiconductor120.00V; 5.0A ;20000W peak pulse power; high current transient voltage suppressor (TVS) diode. For bipolar applications MAX20-120.0CA PDF
Min°C | Tối đa°C